Sabtu, 02 Juni 2012

Akhlak Santri Terhadap Kyai, Kitab Dan Teman-Temannya


A.    Sikap Santri Terhadap Masyayikh
Adab ketika sowan kepada masyayikh:
1.      santri hendaknya memilih waktu yang tepat sekiranya beliau tidak mempunyai kesibukan.
2.      jangan sampai mengetuk pintu rumah, tetapi besabarlah menunggu sampai kyai keluar dari dalem (rumah).
3.      ketika sudah berhadapan denga kyai sebaiknya santri berdiri agak menunduk dan kedua tangan dilepaskan serta tidak diliipat  didepan atau dibelakang bagian bawah perut.
4.      santri hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu serta mushofahah (bersalaman sambil mencium tangan kyai).
5.      Santri sebaiknya tidak memandang wajah guru atau kyai tapi cukup dengan memandang dadanya.
6.      Apabila beliau menghendaki santri agar masuk kerumah maka masuk dan duduklah dengan sopan (duduk tawarruk atau bersila)
7.      Baru kemudian santri mengutarakan maksud dan tujuanya.
8.      Apa yang didawuhkan kyai hendaknya didengarkan dan diperhatikan dengan seksama. Serta dipatuhi.
9.      Jangan mengajukan pertanyaan yang membosankan dan berbeli belit,
10.  Menggunakan bahasa yang baik dan sopan santun.
11.   Apabila dirasa sudah cukup maka segeralah mohon pamit dan jangan lupa berpamitan serta musahafah sambil mencium tangan kyai.
Adab ketika mengaji :
1.      Datang kepengajian sesaat sebelum pengajian dimulai.
2.      Duduk dengan sopan (duduk tawarruk/ tahiyyat akhir atau bersila)
3.      Mendengarkan dengan seksama apa yang diterangkan oleh kyai dan tidak dibenarkan bergurau serta berbicara sendiri.
4.      Tidak memotong perkataan kyai ketika kyai sedang menerangkan.
5.      Tidak diperbolehkan menduduki tempat duduknya kyai
Adab ketika berpapasan dengan kiyai/guru :
1.      Jika berpapasan ditengah jalan maka sebaiknya santri turun dari kendaraan jika sedang berkendaraan jika tidak memungkinkan turun minimal harus memperlambat laju kendaraan dan jangan lupa mengucapkan salam.
2.      Jika berpapasan ketika berjalan maka sebaiknya santri berhenti sejenak dengan rasa hormat dan tidak memalingkan tubuh atau wajah.
3.      Ketika berjumpa disuatu tempat maka melihat situasinya, apabila situasinya mendukung dan pantas untuk berdiri maka sebaiknya berdiri namun apabila tidak maka sebaiknya tetap pada posisi semula asalkan sopan. Jadi penghormatan kepada kyai adalah tidak harus dengan berdiri.
4.      Selain itu sebaiknya santri tidak melewati halaman depan rumah kyai kecuali berkepentingan. Berdasarkan maqolah “kemulyaan suatu tempat itu disebabkan kemulyaan pemiliknya/ penghuninya”.
B.     Sikap santri terhadap kitab.
Menghormati kitab adalah sebagian dari pada menghormati ilmu.
Adapun adab santri terhadap kitab diantaranya:
1.      Hendaknya memegang kitab dengan bersuci/ berwudlu terlebih dahulu.
2.      Tidak memanjangkan kaki kearah kitab
3.      Menaruh kitab tafsir diatas kitab lainnya
4.      Tidak menaruh sesuatu seperti pena, penggaris atau penghapus diatas kitab
5.      Membawa kitab dengan diangkat (sejajar dengan dada)
6.      Tidak mencorat coret kitab serta Memperindah tulisan dalam kitab dan tidak menulis dengan tinta merah.
C.    Sikap santri terhadap teman
Menghormati teman adalah sebagian dari pada menghormati ilmu. Sebab teman tak ubahnya adalah mitra berdialog dan berdiskusi dalam mengkaji ilmu.
Adapun adab santri terhadap temannya diantaranya:
1.      Antara teman harus ada interaksi yang baik dan akrab serta ada keterbukaan.
2.      Santri junior (muda) harus menghormati santri senior (tua) khususnya pengurus
3.      Santri senior harus membimbing santri junior
4.      Santri senior jika memanggil santri junior harus diembel-embeli dengan sebutan dik atau sejenisnya
5.      Santri junior jika memanggil santri seniorpun harus diembel-embeli dengan sebutan kak atau sejenisnya

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls
SELAMAT DATANG DI WEBSITE PONDOK PESANTREN BABUSSALAM. SILAHKAN TINGGALKAN KOMENTAR SOBAT UNTUK MENINGKATKAN WEBSITE PONDOK PESANTREN BABUSSALAM TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA